SOSW SIERADZ
SHARE PLAY

P R O J E K T SHARE PLAY


SOSW w Sieradzu od września 2014 do sierpnia 2016 realizuje nowy projekt europejski pt.SHARE PLAY w ramach programu Erasmus+. Koordynatorem projektu jest Norwegia.Kraje uczestniczące to : Portugalia, Łotwa, Estonia, Turcja, Niemcy, Rumunia i Polska.

Link do wspólnej strony projektu Share Play:


shareplayblog.wordpress.com/